Thursday, April 22, 2010

Vi som vil ha park og ikke blokker i Barbu

Planforslaget for Barbubukt ble anbefalt av Planutvalget 22/4 med 6 mot 3 stemmer og går til Bystyret 29/4. H og V gikk mot og foreslo Badeland og utsette denne planen. Nå som AP er fristilt og Odd Longum har varslet at han går mot blokkforslaget, er det åpent hva bystyret vil vedta.

Utbyggingen av Barbu i Arendal skaper mye debatt. Noen ønsker blokker og fortette Barbu, men de fleste ønsker bypark som et sentralt oppholdssted for alle. Da 60-70% av Arendals innbyggere støtter park- og ennå flere strandparkplanen i Barbu, kan man anslå at 80-90% er mot blokkforslaget. Signer kampanjen og gjør som over 2000 andre og bli med oss på Facebook. Send gjerne oppfordringen videre til venner på Facebook. Her diskuterer, koordinerer og kunngjør aktivitetene våre og sprer informasjon. Avisinnlegg rettet mot politikerne og opinion har også stor påvirkningskraft.

 

Høringsuttalelsen fra fylkeskommunen (AAFK) inneholdt bl.a:

1. Fremmer innsigelse til forslag til reguleringsplan for Barbubukt, Arendal, datert 26.11.09. En anbefaler at det utarbeides en reguleringsplan for hele Barbubuktområdet, basert på et helhetsgrep for hele sjøfronten fra Batteriet til Fluet.

2. Fremmer innsigelse til den foreslåtte blokkbebyggelsen i Barbubukt. Eventuell blokkbebyggelse på stedet må planlegges som en del av et helhetlig grep for Barbubukt, og området må gis et helhetlig arkitektonisk uttrykk. Blokkene, slik de er planlagt, vil i for stor grad sperre for kontakten mellom sjøen og den bakenforliggende bebyggelsen

 

Trehusbebyggelsen i Barbu er regulert som antikvarisk spesialområde. Dette understreker ytterligere viktigheten av innsigelsen i 2) sammen med at området og innseilingen i stor grad forringes. Se også Barbu vels høringsuttalelse som sto i Agderposten 12. februar. Min uttalelse finner du her. Før valget i 2007, uttalte en rekke politikere seg positiv til Park i Barbu. Særlig disse bystyrerepresentantene bør utfordres. Det fins gode krefter i alle partier. H(6), SV(3), V(2) , PP(2) og Knut Mørland (uavh.) vil stemme mot.. AP(12) og KrF(3) er splittet i sitt syn. SP(2) veksler fra nei til ja i løpet av 5 dager. Frp(8) er trolig alle for men man vet aldri. hvis 5 fra AP går mot, vil det politiske flertallet for blokkplanene sprekke. Da bystyret behandlet blokkplanene i Barbubukt i 2008, stemte John T. Tjuslia, Tove Skyttermyr, Robert Nordli, Line Haugland (i permisjon), Josef Hæier og Eldrup Hansen, alle AP, prisverdig mot. Vi håper de gjør det samme også i 2010. Kommunen opplyser at de ikke har planer om å se på hele sjøfronten under ett. Det betyr at blokkene dessverre ser ut til å bli behandlet først og for seg i bystyret 29/4. For en oversikt over politikere i Arendal, se bystyret, planutvalget eller her.

 

Høringsuttalelsen fra AAFK, ved Fylkesrådmann Eielsen, kritiserer både prosess, strategi og utforming av Barbu brygges planforslag. Dette tilsier at man bør arrangere en eller flere Plansmier for hele sjøfronten for å finne mer samlende og balanserte løsninger ut fra målsettinger, tema og behov. En flott artikkel sto i Agderposten 25. januar. Se også Rapporten fra plansmia på Evje, 18-21/1-2010.


No comments:

Post a Comment