Monday, April 5, 2010

Arendalslista: Et håp om endring

Bilde illustrerer brutalismen mot Strømsbuveiens antikvariske trehusbebyggelse der veien raste ut 30.8.2004. Blokkene i Barbu vil være like hodeløst å vedta som brakkebyen over Arena Amfi.

Slik kan Kanalbyen Arendal oppleves i fremtiden: En attraksjon uten sidestykke.

Helge Christophersen tok 30. mars opp hansken etter Thore Karlsens innlegg 24. mars, og vil stifte en tverrpolitisk liste i Arendal. Bakgrunnen er den vrangviljen både kommunens administrasjon og våre folkevalgte viser i forhold til befolkningens og nærmiljøenes ønsker og behov.

Typiske områder der vi ikke blir tatt på alvor er bekjempelse av eiendomsskatt og utbyggingsplanene for strekningen Langbrygga/Fluet og spesielt blokkbebyggelsen i Barbubukt. Fylkessammmenslåing et annet. Alle saker som skaper splid og skjer samtidig.

I Barbu opptrer flere av Arendals sentrale politikere nærmest døvblindt ovenfor befolkningens unisone varselrop om å snu, tenke annerledes og finne andre løsninger. Mye av kritikken går på at den politiske ledelsen bare godtar at den styres utenfra eller rådmannens premisser. Signalet befolkningen gir er at sentrum og strandsonen er kommet til et metningspunkt. Kulturhuset” og Arenasentret har direkte utløst denne reaksjonen. Tidligere kunne vi stole på at de folkevalgte opptrådde på befolkningens vegne, og ikke kun løp etter kapitalkreftene. Og når det endelig kommer virkelige gode forslag på bordet, som Strandparken og Myrakers Kulturpark i Barbu, så ties disse ihjel. Vi skal jo vedta blokkene først. Hmm.

Men er det så lurt da? Ingen av disse to helhetlige Barbuplanene kan forenes med blokker. Barbu brygges planer i område gjør at alle andre positive planer må flyttes eller skrinlegges. Det fins jo ikke snev av sjel og kultur i blokker foran antikvarisk bebyggelse, i strandsonen, like ved hovedvei med et illeluktende og støyende fiskemottak et steinkast unna. Så skrinlegg både blokker og boliger i dette området en gang for alle.

Og hvorfor er det ikke utarbeidet flere alternativer enn 5-6 etg. betongblokker? En slik fortetting av dagens åpne kystområdet vil på en svært uheldig måte forringe en av Norges flotteste innseilinger og opplevelsen av den trivelige og historiske antikvariske trehusbebyggelsen bak. Er det disse betongklossene Gjermund Bjørndahl mener vil skape liv i Arendal, der vi lykkes, får til og går foran? Nei Gjermund, denne isolasjonslinja og ditt tankesett, mot befolkningens ønsker, fremtvinger behovet for alternative personer i folkevalgte verv med andre verdier, større lydhørhet, mer ydmykhet og med mer nyansert historie- og kulturforståelse. Et resonnement uten dybde og verdi med argumentasjon som Stein Gauslaas bruker som alibi og trykker til sitt bryst, og som bare noen få andre meningsfeller, med rene økonomiske og spekulative motiver, deler. Arendal er en middelstor by der vi ikke trenger bygge blokker i det hele tatt. I hvert fall ikke nær strandsonen og i det offentlige rom. Det gjør byen fattigere og ikke rikere. Både på kort og lang sikt.

Jeg ønsker å takke alle i Arendal som viser ansikt i avisen og argumenter så bra fordi vi har en så god sak. Ikke minst Alf Martin Sandberg med sin direkte og spørrende form og dype innsikt. Din 4 siders kronikk: Batteriet vårt historiske holdepunkt, 24. mars, toppet det hele. Håper du og andre gode krefter møter opp på Arendalslistas stiftelsesmøte. Arendal trenger sårt et tverrpolitisk alternativ med de rette kreftene til å representere bevegelsen. Å starte ”Arendalslista” på Facebook er naturlig. Det vil gjøre det lettere å koordinere og pleie kontakt med likesinnede som vi ellers kun kjenner gjennom avisen.

Selv er jeg en ihuga tilhenger av Kanalbyen Arendal som Kanalselskapet presenterte i høst med menneskene inn og bilene ut. Om Arendalslista også mener dette prosjektet er noe som tilfører vår stolte by merverdi, blir spennende å se. Olav Pfaffs slagord Koden er knekt: Vann og grønt gjør livet skjønt skrev jeg om som Kanal, park, bystrand og visjoner, skaper trivsel, samhold og attraksjoner. Slike omgivelser vil Canal Street, sentrumshandelen og Kulturhuset nyte godt av. Da er jeg sikker på at kultur-, festival-, og miljøbyen Arendal vil blomstre.

La Barbu leve, møt opp på stiftelsesmøte til Arendalslista, så blir det godt valg og vi finner hverandre. Dette bør også bystyrerepresentantene i Krf, SP, AP og FrP bidra til, og slutte seg til det leder i Arendal SP, Olaf Bakke, skrev 18.mars: Legg nåværende plan for Barbu til side. Det burde vært gjort før men bedre sent enn aldri. Bedre kan det ikke sies og gjøres! Barbu vil være en helt avgjørende prøvesten for hvem som får fornyet tillit i 2011.

Sverre Torjussen, Strømsbuneset

No comments:

Post a Comment