Thursday, April 8, 2010

Riksantikvaren, Batteriet, Barbu og Fluet

Sverre Torjussen

Krabbegaten 10, 4839 Arendal

Tlf: 3725 2074/4730 5519

Arendal, den 6.4.2010

Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep. N-0034 Oslo,
Telefon: (+47) 22 94 04 00, Telefaks: (+47) 22 94 04 04
e-post: postmottak@ra.no

Batteriet og Kunnskapshavn, 23.10.09 

Riksantikvaren stoppe Berlinmur i Arendal

I fjor vår var en reguleringsplan (Langbrygga/Dauholla) ute til høring der kulturminnet Batteriet var truet av en plan som ville bygget Batteriet helt inne. Se illustrasjon av Kunnskapshavn fra vår09:

Kunnskapshavn, vår 09

 

er bygningsmassen endret og innholder 50% næringsbygg og resten leiligheter på toppen i beste kjøpesenterarkitektur. Det vil si 17m næringsbygg og 3 etasjer (10m) med leiligheter på toppen. Det store bildet viser hvordan forslaget vil påvirke siktlinjene fra Batteriet.

5. januar i år skrev RA følgende til Arendal kommune:

Det er åpenbart at kommunens administrasjon forstår at Batteriet er et unikt kulturminne med både lokal, viktig regional og nasjonal betydning, skriver avdelingsdirektør Unni Grønn og seksjonssjef Alexander Ytterborg hos Riksantikvaren i et brev til Arendal kommune (AK).

Kronikken: Batteriet vårt historiske holdepunkt anbefaler at bygningsmassen, som er flyttet 44m øst, flyttes ytterligere 15m øst og bygges helt inntil fjellet ift. revidert plan. Det ville være i tråd med RA retningslinjer. Men AK lytter kun til forpliktende uttalelser (innsigelser) fra sine overordnede organer. Det er helt opp til politikere med begrenset kulturforståelse og ukritiske ståsted.

 

Så vi trenger fortsatt støtte fra RA slik at det ikke går helt galt med den kulturelle forvaltningen. I likhet med Sørum kommune, trenger AK opplæring. Innsigelse eller fredning er ofte eneste botemiddel i slike tilfeller. Også for Nordli gård kontaktet jeg RA samme uka bygningen ble revet. RA fulgte fint opp allerede neste dag med en klar anbefaling om bevaring. Det oppfattes av mange politikere som uforpliktende.

 

Det planlegges massiv samtidsarkitektur i 3-4 naboområder over en sjøfront på 1-1.5km som skal vedtas før sommeren. Høringsfrist for de to andre områdene var 1. februar mens den for Batteriet/Kunnskapshavna var 26. mars. I tillegg utredes ny kystnær E18 og ingen nye krav til infrastruktur. Det er i det hele tatt veldig mange likheter med planene i Bjørvika der RA gjør en svært viktig jobb som vaktbikkje.

 

I AK er det for strekningen ulike utbyggere, arkitekter og saksbehandlere. Veldig mange mener at kommunen bør lage en helhetlig plan og arrangere en plansmie. Høringsuttalelsen fra AAFK, ved Fylkesrådmann Eielsen, kritiserer både prosess, strategi og utforming av Barbu brygges planforslag. Fylkesrådmannens forslag til innsigelse for fylkestinget i høringsuttalelsen (AAFK) inneholdt bl.a:

1.    Fremmer innsigelse til forslag til reguleringsplan for Barbubukt, Arendal, datert 26.11.09. En anbefaler at det utarbeides en reguleringsplan for hele Barbubuktområdet, basert på et helhetsgrep for hele sjøfronten fra Batteriet til Fluet.

2.    Fremmer innsigelse til den foreslåtte blokkbebyggelsen i Barbubukt. Eventuell blokkbebyggelse på stedet må planlegges som en del av et helhetlig grep for Barbubukt, og området må gis et helhetlig arkitektonisk uttrykk. Blokkene, slik de er planlagt, vil i for stor grad sperre for kontakten mellom sjøen og den bakenforliggende bebyggelsen.

Trehusbebyggelsen i Barbu er regulert som antikvarisk spesialområde. Det sies at sønnen til lensherre Erik Munk fikk sine (uekte) barn i ett av husene omkring 1580, og Barbu oppfattes av mange som Arendals krybbe. Dette understreker ytterligere viktigheten av innsigelsen i 2) sammen med at området og innseilingen i stor grad forringes. Les Barbu vels høringsuttalelse som sto i Agderposten 12. februar.

 

Kommunen opplyser at de ikke har planer om å behandle sjøfronten samlet. Det betyr at blokkene i Barbu vil bli behandlet først. Kanskje i bystyret 29/4. Man antar at 90% av Arendals befolkning er i mot forslaget. Samtidig kan det være politisk flertall da AP kan opprettholde å binde sine representanter 20/4. Og flere av de andre representantene vingler, og dette er for alvorlig til å bli avgjort av tilfeldigheter. Tyholmens skjebne ble i 1973 avgjort med en stemmes overvekt fra å bli revet. Mange likheter i Barbu anno 2010 med Tyholmen. Og hva har vi lært av nestenulykken den gang og hvordan brukes vår kunnskap idag? Slik ser forslagene ut:

Blokkene i Barbu

 

Fluet

 

Et politisk estetikkutvalg slaktet planene over blokkbebyggelse i Barbu. Fluet led samme dom fra utvalget og ser ennå verre og råere ut. Den gamle bebyggelsen kan ses bak og til høyre. Her er en artikkel om Fluet.

 

Hvis RA har mulighet til å se på saken ila. april eller varsle at den vil fremme innsigelse og ønsker en utsettelse slik at Barbusaken ikke kan behandles av bystyret 29/4, ville Arendal vært svært takknemlig for støtte i saken. Det eneste som hjelper er innsigelser evt. fredning av Batteriet der det fremgår hva en slik fredning vil bety for omgivelsene og foreslåtte planer. Så en innsigelse med krav til at sakene blir behandlet samlet og helst noe særskilt for Batteriet, ville vært svært fornuftig.

Batteriet

 

Med beste hilsen

 

Sverre Torjussen

 

Strømsbuneset

Kontaktadresser

Arendal Kommune, Areal og Byggesak,

Serviceboks 650, 4809 Arendal

Tlf 370 13000, Epost: postmottak@arendal.kommune.no

Saksbehandler Batteriet og Barbu: Kristian.de.Lange@arendal.kommune.no

Saksbehandler Fluet (avd. arkitekt): Elin.Lunde@arendal.kommune.no

Plansjef: Geir Skjæveland: Geir.Skjæveland@arendal.kommune.no

Se: http://www.arendal.kommune.no/Kommunale-planer/

 

Referanser:

1.    Fylkesrådmannens høringsuttalelse

2.    Utsikten fremdeles hindret, Agderposten, 23.10.2009

3.    Riksantikvaren og Batteriet, Agderposten, 05.01.2010

4.    Batteriet vårt historiske holdepunkt, Alf M. Sandberg

5.    Sentrumsnære bevaringsområder

6.    Høringsuttalelse Barbu vel

7.    Merknader Barbubukt og Fluet (min)

8.    Merknader og bilde Batteriet/Kunnskapshavna (min)

9.    Rævesand og Barbu i perspektiv, Finn O. Andersen

10.           Tyholmen fra sanering til bevaring, bilde, Gjertsen

11.           Arkitektene slippes løs på en vergeløs by, med  bilde

12.           Arendal kan lære av sjøfartsbyer som Liverpool

13.           Alle avisinnlegg samlet (se indeks, Avisinnlegg…, evt bla ned)

14.          Kunnskapshavna saksdokumenter, 2010

Kopi:

Kulturminne i AAFK: (leder Thomas Hirsch, Kirsten Hellerdal, etc)

E-post: postmottak@austagderfk.no
Telefon: 37 01 73 00, Telefaks: 37 01 73 03

 

PS Rådhusgt 12, nabohuset til Arendals gamle rådhus, er fredet. Her pågår en uløst tvist der eieren ønsker å rive en innvendig skillevegg for å gjenskape en opprinnelig ballsal. Men det får han ikke lov til av kulturvern i fylket og lar huset råtne på rot. Dette må tas tak i og løses på en mer konstruktiv måte. Lassens hus (s10, folio 57) kalles det, og er en slags lillebror og nesten like flott som rådhuset som er kjent som Norges høyeste trebygning. Det utvendig forfallet ses nå veldig tydelig på denne erverdige trebygningen bygd i 1809. Dette bør RA ta opp med fylket og se til at forfallet stanser!

Lassens hus ringet inn i rødt

 

3(3)

 


1 comment: