Wednesday, April 28, 2010

Kulturarrangement mot blokker i Barbubukt, 29.4

Nyhet: Arrangement 29/4 kl 15.30 foran ”Kulturhuset”

blokker_barbu_grotesk-erling.jpg

Kreative Krefter vil holde en markering i forbindelse med bystyrebehandlingen av Barbu-saken.

Tid:

Torsdag 29.4 mellom kl 15.30-17.00.

Sted:

Sam Eydes plass foran “Kulturhuset”

 

Det er viktig og kanskje avgjørende at så mange som mulig møter opp for å vise at vi er i mot blokkene. Se bilde. Er du forhindret fra å delta under denne kulturelle massemønstringen, er det ennå viktigere å komme til den politiske behandlingen som starter i bystyresalen fra kl 17. Sannsynligvis blir Barbusaken behandlet etter pausen som fort kan bli etter kl 19. Men pausen gir som kjent anledning til å snakke med politikere. Bystyresalen er i “Kulturhusets” 2. etg. Se Program med hvilke artister som spiller,og hvem som holder appeller samt påmelding.

 

Flest mulig politikere oppfordres til å oppleve denne historiske begivenheten som demonstrerer byens mangfold og innbyggernes positive kulturengasjement og omtanke for byen vår. Og for å se hvordan andre tenker om utbyggingsplanene. Kanskje holde appell. Spesielt hvis partier eller enkeltpolitikere har snudd for å løfte den gode stemningen til de store høyder. Å få sjansen til å bli hyllet med positiv oppmerksomhet. Dette kan bli en festdag om politikerne lytter til den kloke og unisone folkerøsten.

 

Kontakt Baard Torstensen om du ønsker å bidra. Se strandparkplanen, signer kampanjen og bli med hovedgruppaFacebook. Støtt gjerne Parkløsning. Til hovedsiden.

 

Skissen Arendal kommune har holdt tilbake av ukjente årsaker. Men her vises blokkenes sanne ansikt. Ikke vanskelig å se hvordan innseilingen rammes og byen lukkes igjen (sistnevnte parallel til Arena Amfi)

Copy of blokker_barbu_grotesk.jpg


No comments:

Post a Comment