Friday, June 25, 2010

Avisinnlegg om Barbu og Batteriet

Blokker fra fallskjermhøyde

Her finner du avisartikler, innlegg og bilde av utbyggingsforslagene i Barbu. Se strandparkplanen, signer kampanjen og bli med oss på Facebook. Til hovedsiden.

Riksantikvaren kontaktet, 8.4

Kunngjøring om bystyrets vedtak av Kunnskapshavna, 25-6

Tollbodkaia, signaler og politikernes døve ører, Olav Pfaff, 25-6

Sentrumsplaner, artikkel, og Sentrumsplaner, innlegg, Roar Gundersen, 21-6

Kommentar til utbyggingsplaner på Tollbodkaia og Barbu, Geir Olav Kuvaas, 18-6

Legg Kunnskapshavna inntil fjellet og forkast hus 6, Alf M. Sandberg, 17-6

Barbubukt- blir spennede, Ragnar Gjertsen, AAKS, 17-6

Batteriet, strandpromenaden og Barbubukt, Ragnar Gjertsen, 16-6

Kunnskapshavna, smal promenade, Barbubukt, Olav 'Gotti' Pfaff, 16-6

Strandpromenaden for smal, Øystein Bjørløw, 15-6

Kunnskapshavna må flyttes inntil Nesheifjellet, Odd, S. Syvertsen, 14-6

Barbu, promenade Kunnskapshavna, artikkel 19-6, Geir Olav Kuvaas, sendt 16-6

Adm'n inkluderer Jeppesens eiendom i Kunnskapshavna u. samtykke, 14-6

Kutter en etasje foran Kunnskapshavna, 4-6

Slik bedres utsikten for Batteriet, 3-6

Rådmannen anbefaler Skeieavtale, Kunnskapshavna, 3-6

Gal Kunnskapshavntegning samt hvor går de uavhengige politikerne, 31-5

Det nye næringsbygget i Kunnskapshavna, Kystveien Panorama eiendom, 29-5

Olaf Bakke om Barbu, Fluet,  Kunnskapshavna, sentrum og prosesser, 12-5

Hva skjer nå i Barbu?, Øysten Bjørløw, Tore Pfaff,6-5

Odd Longum eksluderes trolig etter Barbu, AT, Agderposten, 6-5, 10-5

Fremdriftsplan for Barbu og Tollbodkaia fra rådmannen før sommeren, 6-5

Barbuplan klar om 6 måneder, 3.5

Barbusaken, dramatikken, gleden og alt det andre som vi husker og blir husket

John Tellmann Tjuslia hedret på Eydehavn, 1. mai

Yes, vi vant, og nettutgave, og bilder, 30-4

Forside, ordfører…, 30-4

Ordfører tror ikke på Barbu-plan, 30-4

Isolert ordfører uten fotfeste, Stein Gauslaa, 30-4

Utbygger offensiv fortsatt i Barbu...., 30-4

Odd Longum kan bli historisk, avisen 29-4, Sverre Torjussen

Innlegg, Olav og Tore Pfaff, Marit Bakke, Solbjørg Terjesen, Heidi Fjellbakk,29-4

Diverse innlegg, Sverre Torjussen, Herdis Haering, Ole Georg Lauvrak, 29-4

Diverse innlegg, Thore Karlsen, Anne Marie Falck, Siri Midtbøe,29-4

Monsterbilde med blokkenes sanne ansikt, stort bilde, 29-4

Helt blokka, 29-4

Robert Nordli måtte rømme, 29-4

Forside, desperat innspurt,29-4

Offentlig fattigdom svekker folkestyre, 29-4

Blokkene ikke sosiale boliger, 7-8millioner, 29-4

Desperat og kutter etasjer, 29-4.pdf

Bystyreholdning, 19 for, 18 mot, 2 usikre i ap og sp, 28.4

Er jeg en aktivist, Kuvaas samt Bjørløw, Pfaff og Austenå, 28.4

Arendals Aker brygge, Johnny Hermansen, 28.4

Vi må stole på politikere, Bengt Michaelsen, 28.4

Har erstatningsansvar eller husker ikke helt..., 28.4

Spill om strandstedet Barbu, nydelig bilde, Forside, 28.4

Tjuslia  rystet, (+tror dere er lurere enn oss, ellå), 27.4

Høyres nye forslag for hele Barbubukt, avisen, 27.4

Barbu brygge om Høyres nye forslag, 27.4

Blokker skaper verken miljø eller liv i sentrum, Roar Gundersen, 27.4

Arendal, bare miljøby i navnet, Sylvi Hardy, 27.4

Er jeg en aksjonist? Geir Olav Kuvaas, 26.4

Åpent brev til bystyret, Øystein Bjørløw, 26.4

Hadde jeg vinger, dikt, Torunn Hegerlund, 30.3.09 (illustrert)

Arendal, en turistby med særpreg, Torunn Hegerlund, 18.6.07

Badepark i Barbubukt blokkeres av blokkene, 23.4

Hva slags visjoner har Arendal?, avis 1), avis2), Sverre Torjussen, 23.4

Odd Longum vil stemme mot blokker i Barbu, hurra, 22.4

Narrespill i Barbus strandsone, Torunn Olsen, 22.4

Byfornyelse til strykkarakter, Ragnar Gjertsen, 22.4

Politikernes ansvar som folkevalgte, avisen, Aina Frisch, 22.4

Leder om årsmøte i AP, 20.4

Fristiller ap-representantene i bystyret, 21.4

Arendal, miljøby, kystveien, tenk langsiktig, Solveig Terjesen, 21.4

Eiendomsskatt sikrer Barbu, Are Arctander Vik, Kilsund, 21.4

Vi håper på AP i Barbusaken, Alf M. Sandberg, 20.4

Krever se ekte 3D-skisser med ulike perspektiv, artikkel 20.4

Erstatningsspørsmål i Barbu, Odd Skaug Syvertsen, 20.4

Blir Arendal akterutseilt uten blokker i Barbu, Bilde, Ragnar Gjertsen, 17.4

Etterlyser 3D skisser på bakkenivå, fra sjø, land, alle vinkler, Barbu vel, 17.4

Partiprogram og valgløfter, fra avisen, Aina Frisch, 16.4

La lokaldemokratiet råde i Barbu, Parkaksjonen, Barbu vel m.fl., 16.4

Nå må det skje ”noe” i Barbu, Gjertrud Køber, 15.4

Dropp blokkutbygging i Barbu, Roar Gundersen, 14.4

Kulturminner og hjerte av betong, Christensen, Møretrø, 14.4

Erstatning og fritak, Øystein Bjørløw, 13.4

Tyholmen i 73 vs Barbu anno 2010, Terje Hofvind, 12.4

Håp om endring (farver), blogg, Sverre Torjussen, 9.4

Politikere om Barbu, se og lær, etc, 9.4

Hva gikk galt i Arendal (farver), Odd Skaug Syvertsen, 9.4

Byen må få pusterom og harmonisert bebyggelse, Jens Eker, 9.4

Nei til utbygging, ja til bevaring, Aina Frisch, 8.4

Senterpartiet om Barbu, Kjetil Kalager, 7.4

Batteriet og kulturminner, bilde, kronikk, Ragnar Gjertsen, 6.4

Mobbekampanje eller tom for argumenter, Aina Frisch, 6.4

Arendalslista, mot blokker og eiendomsskatt, H. Christopersen, 30.3

Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse, lukt, støy, utvidelse, 27+30.3

Politikk er å ville (men hva da…), Gjermund Bjørndahl, 30.3

Dikt om Barbu, Arendals smykke, Helge Christophersen, 29.3

Mobbing eller renons for motargumenter, Aina Frisch, 30.3

Etterlysning av politisk integritet, og fra avisen,  Aina Frisch, 27.3

Støtte til utbyggingsmotstand, Sanjin Salahovic, 26.3

Nils Diktator Nilsen gir Tjuslia æren, 24.3

Start tverrpolitisk liste i Arendal, Thore Karlsen, Færvik, 24.3

Batteriet vårt historiske holdepunkt, Alf Martin Sandberg, 24.3

Ta oss på alvor, Inger Marie Nilsen, 24.3

Ekstraordinært årsmøte i AP om Barbu på Kroverten 20..4, 23.3

Barbublokker eller samarbeid, Rune Sævre, 22.3

Arkitektene slippes løs på en vergeløs by, med  bilde, Jan Tellefsen, 20.3

Hvor har politikerne sin lojalitet, Anja Frisch, 20.3

Arendal kan lære av sjøfartsbyer som Liverpool, Venche Vigerstøl, 19.3

Helhetlig utbygging, Arendal Senterparti, 18.3

Byfortetting og kroppen vår,  Arendals vekst og fall i Gauslaas ånd, Øystein Bjørløw, Tore Pfaff, 17.3

Rævesand og Barbu i perspektiv, Finn O. Andersen, Rævesand, 17.3

Det politiske flertallet for blokker kan sprekke, 16.3

Blokkene pålurt, Kameler og Barbu, Aina Frisch og Melania Eker, 15-16.3

Barbus velferd på spill, Audun Tømmerås,  FT-repr., Velferdspartiet, 15.3

Helhetlig plan med bred folkelig medvirkning, Kjetil Kalager, 13.3

Spørsmål om Barbu-utbyggingen, Alf Sandberg, 11.3

Helhet eller blått lys for Barbu, fra Fylkestinget, 10.3

Fylkestinget om Fluet samt Broneset-blokkene, fra Fylkestinget, 10.3

Harmoni og estetikk er viktige elementer, Helene Thorstensen, 10.3

Det er ingen skam å snu; Blokkbebyggelse hører ikke hjemme her, Marit Aslaksen; Kjell Abusland, 09.3

Høyre om Barbu, Langbrygga og Fluet, krever felles fasadeplan, 4.3

Tallag Andersen er en avsporing, Alf M. Sandeberg spesial, 3.3

Bygg i gammel stil, Ungdommens bystyre, 1.3

Bønn fra to Barbugutter, Alf Martin Sandberg, 27.2

AAKS til Barbu, Einar Myraker, MNAL, 26.2

Barbu som Koigen på Hamar, 26.2

Agderpostens skråblikk (tilsvar), Audun Engh, 25..2

Demonstrere, Inger Johanne P. Rosenvinge, og Olav Pfaff, 24..2

Skråblikk fra tåkeheimen, Terje Hofvind, 23.2

Tåkeheimen, Alf M. Sandberg, 23.2

Strandpark[1] og Partispill eller demokrati [2], Gertrud Køber, 20-22-2

Maktarroganse i Barbu-saken, Alf Sandberg, 19.2

Tyholmen fra sanering til bevaring, bilde, Ragnar Gjertsen, AAKS, 19.2

Nettverk, strandsone og samarbeid, Rune Sævre, 17.2

Barbu som valgkampsak, Kjetil Kalager, 16.2 (+APs vedtekter, 25.2)

Muligheter og utfordringer, Jan Holme, 15.2

Vil ha åpen dialog i Barbu, Jan Gundersen, 9.2

Avtalt spill, Kanalarbeidere i Arendal, Thore Karlsen, 6.2


No comments:

Post a Comment