Wednesday, December 30, 2009

Sentrumsplan med visjoner

Agderposten, den 29.12.2009

Sentrumsplan som en visjon?

Bystyret i Arendal vedtok entusiastisk 10/12 å utarbeide en felles sentrumsplan der det vises bilde av vakre torvet. Det er et bra utgangspunkt med en slik positiv dugnadsånd. Men de tre store pågående utbyggingssakene mellom Fluet og Langbrygga er overraskende utelatt. Med foreslått utforming på Kunnskapshavna, vil sentrum bli avstengt ved Langbrygga fordi strandpromenaden er alt for smal. Om det er ønskelig, synes jeg våre politikere og byråkrater bør tenke over.

 

Samtidig falt forslaget om å behandle Fluet-Langbrygga under ett i Planutvalget (Formannskapet) 9/12. De vedtok også å sende på høring forslaget om å bygge tre 5-6 etg blokker i strandsonen foran Barbus antikvariske trehusbebyggelse og overså dermed Estetikkutvalgets vurdering. Dette er bekymringsfullt sett i lys av at ikke noen av de foreslåtte planene er spesielt gode. Og etter det råkjøret som var i vår med kulturminnet Batteriet og Kunnskapshavna, kommunale langtidsplaner, strandsonekrangel med fylket og miljøverndepartementet, forventes langt større ydmykhet til omgivelsene og inkluderende åpenhet i planprosessene. For å lære mer om plansmieprosessen, som arrangeres på Evje 18-22. januar, se www.plansmier.org og evjesentrum.blogspot.com.

 

En stor forbedring av Kunnskapshavna vil være å trekke alle husene noen meter tilbake mot fjellet for å skape en bredere strandpromenade. Slik at det blir lettere for alle typer myke trafikanter å komme trygt frem på utsiden av byggene, og mulighet for å slå seg ned på en benk. Og ett eller flere av de andre husene kan bli leilighetsgårder på 4-5 etasjer (15m) trukket ennå mer tilbake og med et åpent offentlige fellesareal foran slik at det skapes pusterom. Blokkleilighetene på toppen av næringsbyggene (husene) da tas bort for å nettopp vise litt av siluetten fra fjellet bak. Dagens forslag har 27.6m kotehøyde mens Batteriets platå er på kote 19. Siktlinjene fra Batteriet til Kuviga/Fluet vil ende i en støyende vegg av blokker. Hvis mer plass er påkrevd, bør bebyggelsen spres inntil fjellet i Dauholla og Barbudalen eller legges til en næringspark. I tillegg er det viktig at investeringer i infrastruktur, som kommunalteknikk sier vil koste 200MNOK, belastes utbygger og ikke kommunens innbyggere. Det blir da lettere å se om dette er regningssvarende samtidig som politikerne får et bedre beslutningsgrunnlag.

 

Heldigvis fins det lyspunkter og muligheter andre steder. Jeg hadde den glede av å overvære arkitekt Geir Olav Kuvaas sin presentasjon under et møte for miljøvennlig byutvikling 3/12. Presentasjonen dreide seg mindre om hans flotte Kanalforslag med prinsippet om menneskene inn, bilene ut. Det som var gledelig, var at nærmest alle løsningene som ble vist føltes riktige og mindre vellykkede grep ble påpekt på en overbevisende måte, fritt for tåkelegging med fag- og bransjespråk. Det var en stor og sjelden opplevelse. Mitt råd til Arendal Kommune er å lytte mer til slike ressurser som både ham og Øystein Bjørløw med sine kreative krefter besitter.

 

Olav Pfaff skrev i en nydelig artikkel 26/11: Koden er knekt: Vann og grønt gjør livet skjønt. Alternativt som: Kanal, park, bystrand og visjoner, skaper trivsel, samhold og attraksjoner. Slike omgivelser vil Canal street, sentrumshandelen og Kulturhuset nyte godt av. Håper alle store og små krefter jobber sammen for slike mål slik at utfordringer til finansiering, bilfrie bygater og fjellparkering (typisk tilknyttet tunellen i Blødekjær og Dampen), faller på plass. Da er jeg sikker på at kultur-, festival-, og miljøbyen Arendal vil blomstre etter flere år med pustebesvær. Det samme tror jeg vil skje med sentrumshandelen dersom den er innbydende, og lykkes i å finne sin egenart. Jeg ser med spenning på hva som kommer ut av denne prosessen, og håper fellesskapet blir tilgodesett. Kanal- og parkvenner samles på Facebook under: Ja til Kanaler...og Park i Barbu. Velkommen! Se også Kanalblogg.

 

Sverre Torjussen

Strømsbuneset


No comments:

Post a Comment