Wednesday, December 9, 2009

Vi som ønsker å beholde Myraker i estetikkutvalget i Arendal kommune

Torsdag 3. desember ble det holdt et åpent arrangement på Sjøloftet om temaet: Miljøvennlig byutvikling i Arendal. Her ble det holdt fine innlegg av særlig industriarkitekt og kanalforkjemper Geir Olav Kuvaas men også rikspolitiker, Ola Elvestuen som har deltatt i flere år i byutviklingutvalget i Oslo. Et av hans råd var å alltid spørre utbygger spørsmålet HVORFOR HER før en evt. gikk videre med saken. I det siste har han stått frem for en human utvikling av Bjørvika uten Berlinmur. Se: Riksantikvaren mot Bjørvikamur.

En annen deltager var arkitekt Annette Saxe fra arkitektkontoret, Kjell Jensen. Og til konferansier og journalist Karen Blågestad ga hun uttrykk for at estetikkutvalget i Arendal bør legges ned. Regionsavisen skriver i en artikkel tirsdag 8. desember med overskriften: Vil sparke arkitekt. Og den hun tenker på er arkitekt Einar Myraker er utnevnt som fagansvarlig i estetikkutvalget av Norske Arkitekters Landsforbund etter at Arendal Kommune hadde bedt dem om en slik anbefaling. Utvalget har i det siste uttalt seg om tre større saker:

1. Kunnskapshavna med kotehøyder på hhv. 17m for kontordelen og 27.7m for blokkleilighetene

2. Russerblokker i Barbubukt (Jan Lassesen) på 5-6 etasjer

3. Andre blokker i Kuviga (utbygger Scott Nilsen)

Estetikkutvalget valgte i den første saken å anbefale ”Masterplan” for Kunnskapshavna noe som skapte mye kritikk Anbefalingen ser ut til å bli brukt som alibi for å stenge utsyn og innsyn mellom Batteriet og Tromøy-sund. Se reaksjonene på: Masterplan for Kunnskapshavna.

Kanskje tok estetikkutvalget inn over seg kritikken. For i de to neste sakene var de tydelige og ”slaktet” dem. Siden det her dreier om tre store utbyggingssaker i strandsonen, som uheldigvis behandles hver for seg, er det svært viktig at det tas hensyn både til utforming og skala i.f.t. nærmiljøene og båtfolkets opplevelser. Og igjen spørsmålet fra Elvestuen: HVORFOR? Og HVORFOR akkurat HER?

Hvis svaret kun er fordi det er et attraktivt område (les lønnsomt), er ikke det et svar Elvestuen godtok. Og heller ikke befolkningen i Arendal som forventer noe annet med et mykere uttrykk langs bryggene, nær antikvariske trehusbebyggelser og i bykjernen fra miljø- og kulturbyen Arendal.

Fra artikkelen i Agderposten 9. desember, er det verdt å bite seg merke i kommentaren fra Saxe at en og samme reguleringsplan kan gi vidt ulike løsninger. Nettopp derfor er det viktig å ta inn over seg flere dimensjoner enn kvadratmeter og maksimal utnyttelse av ethvert tiltak med lite eller intet hensyn til om det passer med eksisterende omgivelser. Saxe er også bekymret over prosessen at Estetikkutvalget kommer tidlig inn i prosessen.

Jeg ønsker ikke her å karakterisere arkitektstanden mhp. næringsbygg og store bygg i kommunal regi. Men en inkluderende prosess der alle aktører slipper til fra starten av, er nettopp svakheten med dagens rotete ”prosess” der arkitekten og utbygger i stor grad legger premissene uten å la andre aktører slippe til. Da har partene bundet seg opp og det går lett prestisje og temperatur i sakene. Og slik blir ofte nærmiljøene kjørt over av prosessen ledet av kommunen og alene mot Goliat. Nettopp derfor er kontrollorgan som estetikkutvalget så viktig å ha med tidlig i prosessen. Det som derimot er betenkelig, er at plansjef, Geir Skjæveland, deltar i estetikkutvalgets møter.

Er du enig, støtt Facebook gruppa: Vi som ønsker å beholde Myraker i estetikkutvalget i Arendal kommune

Siden dette dreier seg om estetikk, som for meg betyr inntrykk eller opplevelse, ta gjerne en kikk på det vakreste og beste som kan skje i Arendal. Nemlig kanaler mellom Pollen og Kittelsbukt. Se kanalblogg og bedøm selv hva du synes. Selv Agderposten hyller planene selv på lederplass. I likhet med leserne. Arkitektfirmaet har mottatt en internasjonal pris for 2008 i kategorien Produktdesign. Det nære samspillet mellom jazz og bluesfestivalen, Canal Street (CS), kommer frem i dette intervjuet med festivalsjef Mats Aronsen som startet CS i 1994. Det gir en harmonisk samklang. Les gjerne Olav Pfaffs synspunkt fra 26.11 Kanalvenner samles på Ja til kanaler og Ja til Kanalbyen Arendal grupper på Facebook. Se Kanalselskapet og kanaldebatten for mer informasjon.

Oppfordrer til slutt Arendalspatrioter, kulturforkjempere og strandsone-tilhengere å støtte Facebookgruppene Park i Barbu, Bevar utsikten for Batteriet og Bygg i Sørlandsstil. Og mange takk til Allgrønns store ildsjel, Erling Okkenhaug, som presenterte plansmieprosessen på det samme årsmøtet og som talsmann for en human stedsutvikling på bl.a Sørlandet. Og for et engasjerende og kunnskapsrikt menneske da. Slikt blir det kanaler av!

No comments:

Post a Comment