Tuesday, August 3, 2010

Dvergsøya i Kristiansand trues med avstenging

Dvergsøya og Vogts Villa.

Vogs-villa-enkel-sjøen.jpg

De fleste mener allmennheten bør få beholde adgang til denne fantastiske øya. Bli med og støtt oss på Facebook Bevar Dvergsøya for allmennheten. Saken vil ila. mai/juni bli oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling av vedtaket.

 

Mange mener dette fantastiske området bør forbeholdes allmennheten slik som idag

Vogs-sjøen.jpg

Bilde er hentet fra artikkelen

Bystyret i Kristiansand vedtok 21.4 en forskrift som åpner for å avstenge et 22 mål stort område på ett av de viktigste og tradisjonsrike utfartsstedene i skjærgården med hjemmel i "Sperring av særlig utsatt område etter Friluftsloven §16". Se saksfremstilling.

 

Etter vårt syn misbruker de her en forskrift beregnet for et helt annet formål. Dvergsøya er et område som i utstrakt grad benyttes av allmennheten som en av de absolutte perlene i sørlandets flotte skjærgård. Ikke bare bryter det med allemannsretten (jf Friluftsloven), men inngjerdinger i skjærgården minner mye om et "gufs fra fortiden". Spørsmålet er om det fins hjemmel for en praksis som bryter med allmenne samfunnshensyn og nasjonale retningslinjer. Bli med på Facebook på Bevar Dvergsøya for allmennheten.

 

Saken oversendes Fylkesmannen (FM) for videre klagebehandling som benevnes som gjerdekampen. Mange har et godt håp om at FM vil lytte til våre argumenter, gjerne støttet av innsigelser fra interesseorganisasjoner og sentralt hold, og opphever bystyrets vedtak. Enten for å medvirke til at avstengningen ikke blir noe av, at kun Vogts Villa blir gjerdet inne og i hvert fall sørger for at ikke hele området avstenges hele året. Det hersker også en del uklarheter til hva slags stengsler og gjerder det er snakk om. I seg selv noe som gjør at vedtaket bør oppheves. Politikerne må vite hva de vedtar. Og det er FM oppgave å se til at vedtaket er gyldig uten saksbehandlingsfeil så alt som kan påpekes som uklarheter og mangler eller mangel på innsyn, er viktig at kommer frem. FM er statens forlengede kontrollorgan og ivaretar at vedtak ikke fattes uten hjemmel i lovverket.

 

Legg gjerne ut spørsmål og andre ting av felles interesse på Facebook. Nederst fins et lite utvalg avisartikler om saken men send gjerne artikler og annen info til undertegnede som epost. Gjerne med dato de ble publisert, illustrasjonsbilde og billedtekst.

 

Noen referanser:

Fylkesmannen med epost: mailto:postmottak@fmva.no

Allemansretten etter Friluftsloven

Offentlighetsloven

Forvaltningsloven

Friluftsliv i Vest-Agder

 

Her finner du et lite utvalg avisartikler vedrørende privatisering av Dvergsøya der allmennheten står i stor fare for å miste adgang til store deler av denne fantastiske øya.

Ordføreren og Vogts villa på Dvergsøya, Harald Hageland, gruppeleder SV

Dvergsøya og kommunalstyrt privatisering, Hilde Grøntoft

Vogts Villa på Dvergsøya, Hilde Grøntoft

Risør

Leder kronprinsparets ”hytte”-dilemma, strandsone, Agderposten 17-7

Skjærgårdsparken, en oase av opplevelser, Agderposten 28-7

Må fjerne plen og inngjerding, Allemannsretten, Agderposten 28-7

Påklager FMs tolkning av klagerett, datert 6-7

Påklager FMs stadfesting av vedtak om avsperring på Dvergsøya[2b]

 


No comments:

Post a Comment