Sunday, November 8, 2009

Grønt i Barbu tilhengere i bystyret i arendal før valget 2007

Råd til velgerne fra Barbu Vel og Nettverket for Arendal Bys Vel ved kommunevalget i Arendal september 2007:

Barbu Vel og Nettverket for Arendal Bys Vel ønsker å fremme en god utvikling av byen og gjøre Arendal til et godt sted å bo. Et av tiltakene for å oppnå dette er å anlegge en park eller et større grøntareal i Barbu. Ønsker du et nytt bystyre der flest mulig representanter er opptatt av å respektere historiske og kulturelle spor i nærmiljøet, bevare Arendals identitet og særpreg, samt sikre retten til bruk av sjønære eiendommer som kommunen eier, oppfordrer vi deg til å bruke stemmeretten din på en aktiv måte.

Når mange velgere gir tilleggsstemmer og slengere til utvalgte kandidater har dette ofte virkning på personvalget.

DU kan påvirke hvem som velges inn i Arendal bystyre!

Bystyrekandidater som Barbu Vel og Nettverket for Arendal Bys Vel vil anbefale at du gir tilleggsstemmer eller fører som slengere:

Nr

Representant for Park i Barbu

Parti

Listenr

1

Milly M.O. Grundesen

Senterpartiet

2

2

Sanjin Salahovic

Venstre

16

3

Tove Skyttemyr

Arbeiderpartiet

9

4

Jarl Steinar Odinsen

Arbeiderpartiet

10

5

Josef Hæier

Arbeiderpartiet

14

6

Benedikte Nilsen

Arbeiderpartiet

21

7

Siv Betina Wagner

Arbeiderpartiet

25

8

Jan Askeland

Arbeiderpartiet

35

9

Sigrid Løyning Narvesen

Kristelig Folkeparti

5

10

Knut Mørland

Kristelig Folkeparti

8

11

Kari-Mette Kihle Jomaas

Kristelig Folkeparti

11

12

Solfrid Helle

H

10

Siden valget i 2007 har disse representantene sluttet seg til anbefalingene over. Merk at alle SV sine representanter støttet Park og av den grunn ikke var noe poeng å kumulere.

Nr

Representant for Park i Barbu

Parti

Listenr

1

Robert C. Nordlie

Arbeiderpartiet

2

3

4

5

6

Det som skremmer mest, er at INGEN i Formannskapet er representert blant Park-tilhengerne. Det gledelig er at leder av kommuneplanutvalget, Robert C. Nordlie, støtter Park i Barbu. Undertegnede oppdaterer gjerne lista med nye representanter som går inn for Park i Barbu. Oppfordrer alle politikere og særlig kulturforkjempere og strandsonetilhengere til å melde seg inn i facebookgruppene Park i Barbu, Bevar utsikten for Batteriet og gjerne også forgjengeren Bygg i Sørlandsstil. Park i Barbu tilslutning er krav for å komme med i det gode selskap. Send en epost til mailto:Sverre48@gmail.com , send melding på facebook eller skriv på gruppevegg i facebook.

From: Torunn Skåltveit Olsen [mailto:torunn.s.olsen@uia.no]
Sent: 12. september 2007 13:13
To: LaBarbuLeve@ArendalBysVel.org
Subject: Valgresultatet

Har nettopp vært inne på hjemmesidene til Arendal kommune, hvor de endelige valgresultat-ene er lagt ut med de nye bystyremedlemmene og varamedlemmene. Oppsummert kan jeg si at vi fikk inn 7 av våre 15 kandidater fra "lista". I tillegg er jo 3 fra SV, 2 fra Sp og 2 fra PP kommet inn.

Tar vi også med varamedlemmene - har samtlige 15 fra vår liste kommet med. Ikke verst. De tre første varamedlemmene for Ap står på vår liste, og det samme gjelder for KrF. Godt jobba og takk for innsatsen til alle!

mvh,
torunn
--
Torunn Skåltveit Olsen
Fakultet for økonomi og samfunn
Høgskolen i Agder
Tlf 37253162
Mob 91636590

Dette er måten du går fram på:

  1. Bruk listen fra det partiet du ønsker å gi din hovedstemme til.

Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Kystpartiet er tydelige på at de ønsker et større grøntareal/park i Barbu, mens Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre har signalisert at de ønsker utbygging, sistnevnte med maksimal byggehøyde på 2,5 etasjer. Arbeiderpartiet ønsker ikke å ta stilling til saken ennå.

  1. Når du har valgt stemmeseddel kan du gi tilleggsstemmer til personer som står på partilisten (personstemmer). Ved å sette et kryss foran ett eller flere navn gir du dem ”ekstra poeng” og de kan klatre oppover listen og sannsynligheten for at de blir valgt inn øker. Dersom du finner et navn på listen under som hører til ”ditt parti”, anbefaler vi at du gir dem en tilleggsstemme ved å krysse av foran deres navn på stemmeseddelen.
  2. Du kan også gi personstemme til kandidater som står på andre partilister enn den du velger å bruke (slengere). I Arendal kan du føre opp 9 slengere på din stemmeseddel. Ved å føre på slengere kan du også påvirke hvem som blir valgt inn fra andre partier enn det du gir din stemme til.

Slengerne må du selv skrive på stemmeseddelen. Derfor må du ha med deg en huskeliste til valglokalet, eller bruke en stemmeseddel du har fyllt ut på forhånd.

Din stemme blir ikke forkastet selv om du gjør feil med tilleggsstemmer eller slengere.

Godt valg!

No comments:

Post a Comment