Saturday, October 24, 2009

Har Arendal lært noe av Arenasenteret og protestene i våres?

Trist. De nye skissene (Masterplan) for Kunnskapshavna i Arendal er ennå høyere (27.7m) enn sist med 10 meter leiligheter på toppen i strandsonen. Arkitektene mener at leilighetene må være med for å skjule fjellet fra flyhøyde. Kunnskap i blokkleiligheter i harde materialer? Og ingen nye arbeidsplasser i dette tiltaket. Kun flytting og samling av kurslokaler og en ny attraksjon (Vitensenter=lekesenter). Foreslår heller UIA der kompetansen fins og utdanningsmulighetene er til stede. Få heller orden på kommuneøkonomien (-2.5mrd) fremfor luftslott. Fokuser på kultur og miljøbyen Arendal og ikke bare festivalbyen. Nytt Arenasenter trengs ikke. Nok er nok.

Ordføreren karakteriserer skissene som koselig, sørlandsk stil på byggene. Det sier alt om hennes mangel på kulturforståelse. Oppfordrer kulturfor- kjempere og strandsonetilhengere til å melde seg inn i facebookgruppene Park i Barbu, Bevar utsikten for Batteriet og Bygg i Sørlandsstil.

Jeg vil også anbefale artikler av Ulf Andenæs (Aftenposten) til ettertanke:
Søndag 25. oktober 2009
1. Byggekunsten er samfunnets speil
08.05.09
2. Med likegyldigheten til fiende
25.05.08
3. Bort herfra, det er vårt mål
25.04.05
4. Byggeskikk og pengemakt

No comments:

Post a Comment