Monday, October 5, 2009

Bevar Nordli gård i Sørum

Nordli gård i Sørum, Akershus

Rivningsarbeidet på en flott og godt vedlikeholdt 1700-talls gård ble midlertidig stanset mandag 5. oktober etter en mediestorm og massiv kampanje på facebook i samarbeid med Fortidsminneforeningen. Men ingenting er avgjort men saken skal nå rebehandles av kommunestyret etter at ordføreren stanset dette i noe som lignet en Alta-aksjon med Fortidsminneforeningen i hovedrollen.

Men aksjonsgruppa trenger deg og din underskrift og medlemskap på fb-gruppe Bevar Nordli og ennå viktigere med din underskrift. Lokalavisen skriver om vendingen der undertegnede bl.a skriver sitat: Takk til ordføreren som tok ansvar. En nydelig gård som må tas vare på. Vår kulturarv kan ikke måles i valuta. Pust med magen og ta til fornuften slik at dette ikke bare blir historie men en del av fremtiden.

Takk til alle gode kulturvenner og lykke til!

Nekrolog/Etterspill: Dessverre ble Nordli gård revet dagen etter kommunestyret behandlet saken på nytt i en farse av en behandling 7.oktober. Det hjalp ikke at Riksantikvaren kom på banen og ca 1200 underskrifter ble fremlagt i.l.a. 4-5 dager. Slik er lokalpolitikken i Norge. Det er farlig å legge kulturarven i armene på upålitelige politikere uten kulturforståelse. Vi gråter for Nordli. Nordli forever. Nå er det besluttet en kommunal granskning av saken. Typisk når skaden er gjort og spist er spist. Føre var prinsippet eksisterer ikke i Norge. Tut og kjør og gransk etterpå. Til ettertanke anbefales kronikken av arkelolog Sjur Harby.

Nytilsatt riksantikvar, Jørn Holme, vurderer politikerne i Sørum kommune som lite lydhøre og truer med innstramminger og sterkere virkemidler fremover. Romerikes blad på lederplass gir også politikerne sterk krititikk for deres arroganse og deres anmeldelse av bygningsantikvaren. Men virker samtidig mest opptatt av å ikke miste lokal råderett noe jeg mener er nødvendig for å få til en helhetlig kulturvernpolitikk.No comments:

Post a Comment