Saturday, September 26, 2009

Bebyggelsesplan for Barbu (forslag)

I en artikkel lørdag 26. september, viser Arendals Tidende et forslag til bebyggelsesplan for Barbu så det er tydelig at noe nå skjer i kulissene. Hadde ønsket at hele området Tollbodkaia-Fiskernes salgslag ble behandlet samlet. Lokaliseringen/utformingen/volumet av bl.a bygningsmassen bør være siste trinn i en prosess. Kåthet for å bygge ned strandsonen er en stor trussel i Arendals utvikling særlig de siste 5-8 åra hvor byen er snudd på hue til det verre. Håper nå de gode kulturkreftene og nærmiljøene blir tatt på alvor. Men åpenhet rundt "spillet" tror jeg ville vært bedre da mange er opptatt av dette og sitter med ideer. En kan jo mene mye om forslaget, men mener arkitektene fortsatt har mye å lære når det gjelder kulturforståelse, utforming og skala. Blokker i strandsonen hører etter min mening ingensteds hjemme. Og er det ikke regningssvarende å lokalisere i bedre egnede omgivelser, mener jeg slike prosjekt bør skrinlegges. Artikkelen i avisen har en illustrasjon sett fra sjøen.

No comments:

Post a Comment