Friday, September 4, 2009

Kunnskapshavna vår 2009

Legger ved hovedtegning av Kunnskapshavna med 27m høyde. Heldigvis ble dette forslaget trukket. Men nye skisser er på vei i slutten av oktober og hvor mye er lært? Vi får følge med men veldig stille. Hvorfor er ikke plansmie en selvfølgelig arbeidsmåte? Kvalitetssikring fra først dag. Kun 10% av bygningsmassen er tiltenkt Vitensenteret og det minner kanskje mer om et lekesenter enn vitenskap. Men kan jo bli fint om skalaen reduseres til bare dette. Eller flyttes integrert med Sam Eyde Videregående skole som er planlagt ferdig på Myra omkring 2011. Det knyttes stor usikkerhet rundt finansielle sider ved prosjektet i en allerede skakkjørt kommune og med en gjeld på omlag 2.5 mrd kroner.

No comments:

Post a Comment