Sunday, August 30, 2009

Innspill kommuneplan i Arendal 2011-21

Her er mitt følgebrev , hovedinnspill og vedlegg til kommuneplan i Arendal mellom 2011-21 med høringsfrist 1.7.2009. Sammen med en avisartikkel i Agderposten 29.5 samt henvisning til en kortbeskrivelse av plansmieprosessen

No comments:

Post a Comment