Friday, July 31, 2009

Flisvika og Holmen i Risør

Sørlandsperlen Risør trues av utbyggerspekulanter


Er det slik vi vil bygge Norge i fremtiden? (Vedtatt av bystyret med 30 mot ordfører Knut Henning Thygesens stemme).

Eller kanskje slik på Holmen?Og selv dette ble foreslått:Forslaget til regulerings- og bebyggelsesplan 14/1-10 minner ikke mye om sørlandsidyll som den hvite by ellers er tuftet på. Et kulturløft er dette definitivt ikke i Kulturminneåret 2009. Hentet fra kulturnettstedet: Videosnutter av Allgrønn (2007)

No comments:

Post a Comment