Saturday, July 4, 2009

Høringsuttalelse ny plan- og bygningslov (pbl)

På lenken strandsone er det et høringsutkast for ny plan- og bygningslov. Jeg vil oppfordre flest mulig til å støtte denne innstrammingen av nedbyggingen i strandsonen ved å sende merknad om dette. Høringsfrist er 4. september. I dag tyr mange kystkommuner til dispensasjonsretten mer som regelen enn unntaket for å tekkes spekulanter og utbyggere på bekostning av fellesskapet og nærmiljøenes interesser. Og hvem er nærmiljøenes og fellesskapets sine talsmenn inklusive nedbyggingen av strandsonen i såkalte flytende begrep som tettbygde strøk?

Verken miljøbevegelsen eller noen av de politiske partiene tar ansvar for å se til at det blir bedre kontroll i forhold til denne bulldoserpraksisen i strandsonen for tettbygde strøk. Rett og slett fordi det berører næringslivet og store blokkprosjekter som etter min mening utgjør en langt større miljøtrussel enn ei liten bod eller utbedring av ei brygge. Er aktørene store nok, opptrer svake kommuner som lakeier for disse uten hensyn til verken utforming, omgivelser eller nærmiljø.

Spesielt vil jeg derfor påpeke unntaket for tettbygde strøk noe jeg mener undergraver hele strandsoneforbudet (100m beltet). Her dukker det stadig vekk opp respektløse og monumentale blokker rett ved kaia og med en ekstrem fortetning. Dette mener jeg henger nært sammen og ser på som kulturvandalisme som skjer som resultat av det vanstyre som råder i mange kystkommuner uten tydelig styring der i stedet spekulantene råder grunnen og uten å ta hensyn til omgivelsene.

Jeg kommer til å nevne min egen bostedskommune Arendal som versting. Men flere andre prosjekter som Holmen-utbyggingsplaner i Risør, virker også svært lite gjennomtenkt. Kragerø har også sine svin på skogen der vekstfundamentalismen går foran hensynet til fellesskapet, kulturen og miljøet. I Lillesand er det også vanskelig å bli hørt og tatt på alvor. Et spill for galleriet gjør bilde langs kysten komplett. For Risør og Holmen se: holmen-12mai samt holmen-myklanding. Og siste nytt fra Risør viser at trenden fortsetter. Se også havneplanen i Kragerø samt Risør og Arendal samlet.

Det nytter ikke skylde på dårlig kommuneøkonomi. De bør ikke ha adgang til slik kulturvandalisme som i stedet bør styres på nasjonalt plan. Se høringsbrev. Jeg oppfordrer flest mulig til å sende merknad.

3 comments:

 1. Meget godt formulert - det er så rart at disse spørsmål har så liten oppmerksomhet - beste hilsen fra Erling - mer på www.omgivelser.no og www.plansmier.org

  ReplyDelete
 2. er ikke helt sikker på om Thira er enig i denne formuleringen "bøyer svake kommuner seg villig som pudler uten hensyn til verken utforming"
  se www.potetene.no

  ReplyDelete
 3. Merknaden fra Tira er tatt til følge. Skulle bare mangle da alle vet at pudlene er de klokeste hundene og ville derfor hatt stikk motsatt betydning her. Men Vetle Lid Larssen har jo brukt det begrepet om de snille samfunnskritiske røstene i dag. Men Kongepudler er jo noe annet da. Traff på en sort dronning tidligere i dag. Se også
  http://no.wikipedia.org/wiki/Lakei
  i betydning 2).

  ReplyDelete