Tuesday, May 18, 2010

Tore Pfaff

Tore Pfaff, Øystein Bjørløw med Erling Okkenhaug, 29-4-2010,.JPG

Ingen i Arendals rike kulturliv har inspirert meg så meg så mye som deg, Tore. Du var overalt til enhver tid og viste klokskap med lidenskap og hjerte til Arendal over så mange år. Og ditt glødende engasjement, muntre vesen og visjonære tanker som ingen andre jeg har truffet kan måle seg med. Du viste vei, var drivkraften og fikk oss andre til å tro på alternativene. Du fanget opp de gode poengene og en ting jeg husker du fortalte meg var din tro på hvilken ressurs fjellet i Arendal var etter inspirasjon fra Kragerø med visjon om bilfrie bygater.

 

Nesten uten unntak møtte du bred støtte for dine mange ideer og tanker. Jeg kommer i farten ikke på et eneste område jeg var uenig med deg. Og tvilte man en smule, overbeviste du oss snart på en form som folk forsto. Det er så inderlig godt og sjelden å oppleve slike mennesker som deg med en slik helhetlig kultur- og miljøengasjement og kulturforståelse på så mange områder.

 

Under oljesølkatastrofen med Full city utenfor Langesund, sammenlignet du skipsfarten med din erfaring fra flyfarten og kontroll- og overvåkningssystemene som referanse for å avdekke de åpenbare manglene både i beredskap, overvåkning og med de skipstekniske kontrollene.

 

Men det var som menneske vi alle vil huske og takke deg mest. Du var raus, viste omtanke og takket alltid andre for deres innsats og ble rørt til tårer da du fikk oppleve at Barbusaken hadde ført frem. Det var kanskje takket være din utrettelige innsats, vi kan få oppleve Barbubukt som en grønn oase med park og elv. Eller for å sitere din bror, Olav. Koden er knekt: Vann og grønt gjør livet skjønt. Takk for alt du har betydd som forbilde, menneske og inspirasjonskilde for så mange i Arendal. Du vil alltid bli husket og dypt savnet av så mange.


No comments:

Post a Comment